HiToP® PNP Kundenbetreuung

Linda Wecht

☎ 06253 – 808 153
l.wecht@gbo-ag.de

Abteilungsleiterin Kundenbetreuung HiToP® PNP

Sabrina Born

☎ 06253 – 808 140
s.born@gbo-ag.de

Stellvertretende Abteilungsleiterin Kundenbetreuung HiToP® PNP

Andrea Grieser

☎ 06253 – 808 159
a.grieser@gbo-ag.de

Kundenbetreuung HiToP® PNP

Monja Hoffmann

☎ 06253 – 808 171
m.hoffmann@gbo-ag.de

Kundenbetreuung HiToP® PNP

Gabriele Kückmann

☎ 06253 – 808 151
g.kueckmann@gbo-ag.de

Kundenbetreuung HiToP® PNP

Ursula Langel

☎ 06253 – 808 158
u.langel@gbo-ag.de

Kundenbetreuung HiToP® PNP

Karin Mayer-Hanke

☎ 06253 – 808 141
k.mayer-hanke@gbo-ag.de

Kundenbetreuung HiToP® PNP

Ulrike Rothermel

☎ 06253 – 808 166
u.rothermel@gbo-ag.de

Kundenbetreuung HiToP® PNP

Nicole Wolf

☎ 06253 – 808 158
n.wolf@gbo-ag.de

Kundenbetreuung HiToP® PNP

Andrea Helbig

☎ 06253 – 808 164
a.helbig@gbo-ag.de

Kundenbetreuung HiToP® PNP

Nicole Fleckenstein-Spalt

☎ 06253 – 808 150
n.spalt@gbo-ag.de

Kundenbetreuung HiToP® PNP

Tatjana Ikizer

☎ 06253 – 808 165
t.ikizer@gbo-ag.de

Kundenbetreuung HiToP® PNP

Klaudia Hagenmaier

☎ 06253 – 808 172
k.hagenmaier@gbo-ag.de

Kundenbetreuung HiToP® PNP

HiToP® PNP Außendienst

Ingo Manteufel

☎ 0174 - 34 38 764
i.manteufel@gbo-ag.de

Vertriebsleiter HiToP® PNP

Gabriele Filler

☎ 0174 - 34 38 335
g.filler@gbo-ag.de

Gebietsleiterin HiToP® PNP Südwest

Susanne Marci

☎ 0174 - 34 38 652
s.marci@gbo-ag.de

Gebietsleiterin HiToP® PNP Nord

Timo Rütters

☎ 0174 - 34 38 024
t.ruetters@gbo-ag.de

Gebietsleiter HiToP® PNP Deutschland Mitte

Christian Albrecht

☎ 0174 - 34 38 512
c.albrecht@gbo-ag.de

Gebietsleiter HiToP® PNP Süd

Jan Engelmann

☎ 0174 - 34 38 336
j.engelmann@gbo-ag.de

Gebietsleiter HiToP® PNP Nordwest

Ingo Kustos

☎ 0174 -34 38 442
i.kustos@gbo-ag.de

Gebietsleiter HiToP® PNP NRW Nord

Sven Stricker

☎ 0174 -34 38 766
s.stricker@gbo-ag.de

Gebietsleiter HiToP® PNP West